Saturday, January 1, 2011

Superhero Islam Percaya kepada Tuhan

Dalam teori sastera genre superhero Islam yang mengambil kisah Nabi Musa sebagai model, maka superhero Islam mempunyai agama.

Ini berbeza dengan genre superhero konvensional ciptaan Amerika, Jepun dan Hong Kong, di mana sang superheronya tiada mempunyai agama.

Sebagai contoh, Tarzan dan Superman tidak digambarkan sebagai manusia yang mempunyai Tuhan. Apabila Tarzan dalam kesusahan, dia meminta bantuan binatang-binatang di dalam rimba bagi menolong dirinya, bukan meminta bantuan Tuhan. Superman pula tidak pernah memerlukan bantuan sesiapa.

Konsep
superhero konvensional yang tidak bertuhan banyak mempengaruhi pemikiran pencipta superhero Melayu di mana dalam cerita-cerita superhero yang mereka cipta itu watak superheronya tidak mempunyai Tuhan.

Disebabkan
superhero Islam mempunyai Tuhan, apabila superhero Islam dalam keadaan lemah, dia meminta bantuan dari Tuhannya, bukan meminta bantuan daripada jin dalam botol, batu delima ajaib, dewa-dewa, haiwan, ataupun makhluk-makhluk asing.


No comments:

Post a Comment