Thursday, December 9, 2010

Sumber Kesaktian Senjata Superhero Islam

Dalam mengambil Nabi Musa sebagai model superhero Islam, kuasa sakti yang ada pada senjatanya, yakni tongkatnya, bukan diberikan oleh Nabi Musa.

Dalam lain perkataan, bukan diri Nabi Musa yang menjadi sumber kesaktian senjatanya. Jadi, beliau tidak meniupkan kuasa sakti kepada tongkatnya dengan membacakan jampi mentera, ataupun mengasapkannya, ataupun melangirkan tongkatnya.

Sumber kuasa sakti yang ada pada tongkat Nabi Musa itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kuasa sakti kepada senjata superhero Islam.


No comments:

Post a Comment