Thursday, December 9, 2010

Senjata Sakti Superhero Islam Tidak Diwarisi ataupun Diwariskan

Senjata sakti superhero Islam tidak diperoleh dari manusia lain.

Jadi, tongkat sakti Nabi Musa bukan diwarisi daripada ayahnya, ataupun dihadiahkan kepadanya oleh mahagurunya, ataupun diberikan kepadanya oleh makhluk bukan-manusia, ataupun yang dijumpainya di lokasi yang penuh misteri, ataupun yang dirampas daripada musuhnya.

Nabi Musa juga tidak mewariskan tongkat saktinya kepada sesiapa.

Tongkat sakti superhero Islam juga tidak menjadi rebutan antara pemiliknya dengan musuh-musuhnya.

Disebabkan senjata sakti superhero Islam bukan senjata
lethal, maka superhero Islam bukan seorang pahlawan.


No comments:

Post a Comment