Sunday, December 12, 2010

Superhero Islam Mempunyai Pembantu Khas dari Kalangan Manusia Biasa yang Mulia

Menggunakan kisah Nabi Musa sebagai model novel superhero yang baik, maka superhero Islam mempunyai timbalan atau pembantu khas.

Pembantu khas Nabi Musa adalah adiknya sendiri, yang juga seorang nabi, iaitu Nabi Harun.

Berdasarkan model Nabi Musa, bagi superhero lelaki, pembantunya adalah lelaki juga.

Jadi, pembantu superhero Islam adalah manusia biasa yang mempunyai sifat-sifat mulia, bukan jin, pari-pari, hantu ataupun haiwan yang mempunyai sifat-sifat luar biasa.


No comments:

Post a Comment