Thursday, December 9, 2010

Superhero Islami adalah Manusia Biasa

Dalam menjadikan Nabi Musa sebagai model superhero yang Islamik dan ideal, superhero Islami adalah seorang manusia biasa, bukan seorang dewa, ataupun robot, ataupun manusia jadi-jadian. Hanya sahaja dia mempunyai tiga ciri keluarbiasaan yang menjadikan dia "super":

1. Dia manusia biasa yang mempunyai kuasa sakti.

2. Dia mempunyai senjata sakti.

3. Dia mempunyai kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa.


No comments:

Post a Comment