Tuesday, December 7, 2010

Novel Travelog Islami

Sebagai sebuah penerbit yang hanya menerbitkan buku-buku syariah-compliant, PTS perlu mempunyai model-model genre kreatif kita sendiri kerana faktor-faktor berikut:

1. Bagi memastikan PTS tidak menyebarkan unsur-unsur yang tidak selaras dengan Islam yang mungkin terdapat di dalam buku-buku yang diterbitkannya.

2. PTS perlu mempunyai (a) dasar editorial dan (b) manual menapis manuskrip yang diterima dari penulis-penulis.

3. PTS perlu mempunyai manual editing yang menyenaraikan secara teknikal unsur-unsur yang perlukan pembetulan sebelum sesuatu manuskrip itu layak diterbitkan.

4. Penulis-penulis PTS perlu mengetahui secara teknikal unsur-unsur yang boleh menyebabkan manuskrip mereka ditolak oleh PTS.

5. Dengan mempunyai model-modelnya sendiri, PTS dapat menerbitkan karya-karya kreatif yang mempunyai USPnya (
unique selling point) sendiri, yang membezakan buku-buku PTS daripada buku-buku lain dalam pasaran.

USP adalah faktor paling penting bagi mencipta apa yang disebut 'posisi-produk' (
product-positioning).

Novel travelog atau novel kembara yang Islamik haruslah berdasarkan model kisah kembara yang ada dalam Quran.

Saya bersama Tn. Firdaus Arif telah mengkaji kemungkinan memilih kisah travelog daripada kalangan nabi-nabi yang terdapat dalam Quran bagi dijadikan asas teori dan teknik penulisan novel travelog.

Antara nabi-nabi itu, kisah travelog Nabi Musa adalah yang paling panjang tempohnya, paling luas wilayahnya, dan paling lengkap ceritanya, paling banyak wataknya, dan paling kompleks plotnya.

Atas faktor-faktor itulah kami mengemukakan model travelog Nabi Musa sebagai model ideal bagi penulisan novel travelog Islami.


No comments:

Post a Comment